De Golden Gate, strofen 1.1 t/m 1.9

In zijn voorwoord bij de Nederlandse editie schrijft Vikram Seth over Pauls vertaling van de eerste negen strofen. Hieronder worden ze weergegeven – natuurlijk voorafgegaan door de oorspronkelijke Engelse sonnetten.

Allereerst een aantekening van Paul op de blanco pagina 2 van de Engelse uitgave, waarmee we een inkijkje krijgen in de kunst van het schrijven van sonnetten:

De functie en positie van de volta
De wending in het gedicht, de volta of chute, valt meestal maar lang niet altijd meteen na het octaaf, zodat octaaf en sextet tegen elkaar afgezet worden. De volta is een inhoudelijke verandering die in een bepaalde relatie tot het voorafgaande, meestal dus het octaaf, staat. De kwatrijnen kunnen een opsommende beschrijving, een expositie, een metaforisch beeld geven. Het sextet geeft dan respectievelijk een tegenstelling, een conclusie of een toepassing van het beeld. Ook mogelijk zijn een pointe, een samenvatting of een bespiegelende slotsom. Teneinde de spanning in het gedicht tot een climax te voeren, is het tweede terzet vaak een verscherping van het eerste. (bron: Wikipedia)